English

PhDr. Jozef Marián Gálik, DrSc.

Rok narodenia: 1933
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2012

Oblasť výskumu: čínska kreatívna literatúra a literárna kritika
 
 Späť