English

PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Rok narodenia: 1941
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2005

Tel.: +421 (0)37 7335 695
Email: karol.pieta@savba.sk

Oblasť výskumu:stredoeurópska archeológia včasnej doby dejinnej

Najvýznamnejšie výsledky:
Rozpoznanie a definícia dvoch archeologických útvarov na Slovensku (púchovská kultúra,severokarpatská skupina), dlhoročný výskum Liptovská Mara (publikácia, archeologické múzeum v prírode), výskum, publikácia a výstava včasnostredovekého hradiska v Bojnej, výskum kniežacej hrobky zo sťahovania národov v Poprade

Stredoeurópska archeológia včasnej doby dejinnej, Kelti, Germáni. Sťahovanie národov a počiatky stredoveku. Experimentálna archeológia. Archeológia v oblasti Perzského zálivu.

  1. Die Púchov-Kultur. Studia Archaeologica Slovaca, Nitra 1982
  2. Umenie doby železnej. Ars Slovaca Antiqua. Bratislava 1982
  3. Počiatky odievania na Slovensku. Ars Slovaca Antiqua. Bratislava 1985 (a V.Furmánek)
  4. Liptovská Mara. Včasnohistorické centrum severného Slovenska. Bratislava 1996
  5. K. Pieta: Spätlat?nezeitliche Waffen und Ausrüstung im nördlichen Teil des Karpatenbeckens. Slov. Arch. 53, 2005, 35-84.

 
 Späť