English

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.

Rok narodenia: 1934
Rok prijatia do UčSS: 2003

Oblasť výskumu: slovenská história prvej polovice 20.storočia

Najvýznamnejšie výsledky:
Výskum všeobecných a slovenských dejín v prvej polovici 20. storočia so zameraním na diplomatické vzťahy v juhovýchodnej Európe a postavenia Slovenska v rámci Československej republiky.

  1. Európa na prelome.Spoluautor L. Deák. Bratislava 1974, 436 s.
  2. Kolektívna bezpečnosť alebo neutralita. Bratislava 1981, 352 s.
  3. Balgaria nejnite sasedi 1931-1939. Spoluautor K. Mančev. Sofia 1978, 307 s.
  4. Nacistické Nemecko a vznik slovenského štátu. In: Vojenská história, 2, 2001, s. 41-61.
  5. Slovenská otázka v medzivojnovom Československu. In: Národnostná otázka v strednej Európe v rokoch 1848-1938. Prešov 2005, s. 233-255.

 
 Späť