English

PhDr. Viktor Krupa, DrSc.

Rok narodenia: 1936
Rok prijatia do UčSS: 2003

 
 Späť