English

PhDr. Viktor Krupa, DrSc.

Rok narodenia: 1936
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2003

Tel.: +421 (0)2 52926326
Email: kokrupa@savba.sk
 
 Späť