Podpredseda Učenej spoločnosti SAV ocenený Zlatou medailou SAV

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., si pri príležitosti svojho životného jubilea z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka prevzal v stredu 16. mája 2018 Zlatú medailu SAV.

Link na celý článok na webe SAV

Foto: Vladimír Šimíček