Pozvánka na prednášku profesora Yuriho Gogotsiho (Drexel University, USA)

Discovery of New Two-Dimensional Materials (MXenes) and Their Role in Advancing Technology

29. mája 2019 od 10h sa v Aule SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, uskutoční prednáška významného svetového vedca profesora Yuryho Gogotsiho o nových typoch 2D materiáloch. Je to prvá prednáška z cyklu pozvaných významných svetových vedeckých kapacít, ktorú organizuje Slovenská akadémia vied spolu s Učenou spoločnosťou Slovenska.

Profesor Gogotsi predstaví nový typ anorganických 2D materiálov, bude hovoriť o ich použití pre skladovanie energie, v optoelektronike, plazmonike, tienení elektromagnetickej interferencie, elektrokatalýze, medicíne (fototermálna terapia a transport liekov), biosenzoroch, odsoľovaní a čistení vody a iných oblastiach.

Prednáška určite zaujme chemikov, fyzikov, vedcov pracujúcich v materiálovom a biomedicínskom výskume,  vedeckých pracovníkov ale aj študentov. Tematicky je však zaujímavá pre širokú vedeckú komunitu.

Profesor Gogotsi pôsobí aj ako riaditeľ A. J. Drexel Nanomaterials Institute. Jeho výskumná skupina pracuje na nanoštrukturovaných materiáloch a 2D karbidoch pre aplikácie v energetike a biomedicíne. Je spoluautorom dvoch kníh, viac ako 600 príspevkov v recenzovaných časopisoch  a získal viac ako 50 patentov. Je uznávaným vedcom a jeho H-index je vyšší ako 110.

Za svoj výskum získal množstvo ocenení, vrátane ceny European Carbon Association, S. Somiya Award od International Union of Materials Research Societies, Nano Energy award od Elsevier, International Nanotechnology Prize (RUSNANOPrize), R&D 100 Award od R&D Magazine (dvakrát), a tiež dve Nano 50 Awards od  NASA a mnohé ďalšie.

Abstract of the lecture

Profesor Yury Gogotsi