English

Pracovné skupiny vo funkčnom období Rady do 28.2.2022

Štátna vedná politika

 • Baláž, Vladimír
 • Gömöry, Fedor – koordinátor
 • Masarik, Jozef
 • Moczo, Peter
 • Samuely, Peter

SAV a VŠ

 • Bátora, Jozef
 • Bátorová, Mária
 • Fečkan, Michal
 • Fehér, Alexander
 • Feranec, Ján
 • Flachbart, Karol
 • Kádáši, Ľudevít
 • Križanová, Oľga – koordinátorka
 • Lacinová, Ľubica
 • Lichardus, Branislav
 • Michálek, Slavomír

Financovanie vedy, výskumu a vzdelávania

 • Čiampor, Fedor
 • Chodák, Ivan
 • Kuzmík, Ján
 • Masarik, Jozef – koordinátor
 • Ondriaš, Karol

Hodnotenie vedy a výskumu

 • Berek, Dušan
 • Bezák, Viktor
 • Farkaš, Vladimír
 • Križanová, Oľga
 • Lacík, Igor
 • Madejová, Jana
 • Mesiar, Radko
 • Moczo, Peter – koordinátor
 • Novák, Michal
 • Ravingerová, Tatiana
 • Riečan, Beloslav
 • Samuely, Peter
 • Urban, Miroslav

Slovenská veda v európskom a svetovom výskumnom priestore

 • Kowalská, Eva
 • Luby, Štefan – koordinátor
 • Ravingerová, Tatiana
 • Zahradníková, Alexandra

Spoločenské výzvy a životné prostredie

 • Bulla, Jozef
 • Chodák, Ivan
 • Kittler, Richard
 • Komadel, Peter
 • Krištín, Anton – koordinátor
 • Macho, Ladislav