Prednáška profesora Philippa Kukuru (University of Oxford) Weighing single molecules with light

3. mája 2019 sa od 11h do 12h30m uskutočnila v prednáškovej sále Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave prednáška významného svetového chemika profesora Philippa Kukuru na tému Weighing single molecules with light. Prednášku zorganizovala Učená spoločnosť Slovenska v spolupráci s Vedeckým parkom UK v Bratislave. Sálu zaplnili najmä pracovníci a študenti Prírodovedeckej fakulty a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Prednáška profesora Kukuru bola príjemne didaktická aj pre širšie akademické publikum a vyvolala živú diskusiu.

Pred samotnou prednáškou predstavil osobnosť profesora Kukuru predseda Učenej spoločnosti Slovenska Peter Moczo:

Profesor Philipp Kukura sa narodil v Bratislave vo vtedajšom Československu. Vo veku štyroch rokov odišiel do Nemecka, kde vyrastal. V rokoch 1998 až 2002 študoval na Department of Chemistry, University of Oxford, kde získal Master in Chemistry. V rokoch 2002 až 2006 bol PhD študentom v Department of Chemistry, University of California at Berkeley. Do roku 2010 bol postdokom na ETH Zürich, v rokoch 2010 až 2011 bol Research Fellow na St. Hugh’s College v Oxforde, avšak od roku 2010 už začal pôsobiť aj vo Physical and Theoretical Chemistry Laboratory, University of Oxford, kde sa stal v roku 2016 profesorom chémie. Zároveň je od roku 2011 aj Official Fellow for Physical Chemistry na Exeter College, Oxford.

Professor Kukura leads an interdisciplinary research group that focusses on the development and application of new optical methodologies to study structure and dynamics down to nanometer length scales. His research is motivated by a vigorous back and forth between pushing the boundaries of what we can measure with light and the application of their developments to fundamental questions in the life sciences. We are interested in a wide range of phenomena including protein-protein interactions, biomolecular self-assembly and mesoscopic dynamics at the molecular level.

Profesor Kukura bol za svoje vedecké výsledky viackrát vo svete ocenený. Prvým takým ocenením bola Thesis Prize at University of Oxford v roku 2002. V roku 2011 získal Royal Society of Chemistry Harrison-Meldola Award a v tom istom roku bol zvolený Fellow of the Royal Society of Chemistry. V roku 2014 získal ERC Starting Investigator Award, v roku 2015 Royal Society of Chemistry Marlow Award, v roku 2017 EBSA Young Investigator Award and Medal a Royal Society Wolfson Research Merit Award. 22. novembra 2018 získal v Berlíne profesor Kukura Klung-Wilhelmy-Wissenschafts-Preis za výsledky výskumu vo vizualizácii biomolekúl. Z 35 doterajších nositeľov tohto ocenenia v Nemecku v oblasti chémie a fyziky získali piati vedci neskôr Nobelovu cenu. (Držíme palce:) Napokon, 19. januára tohto roku získal profesor Kukura prestížne ocenenie pre mladých vedcov Veľkej Británie – Blavatnik Award.

Dnes máme vzácnu príležitosť privítať profesora Philippa Kukuru v Bratislave pri príležitosti jeho prednášky Weighing single molecules with light.

Profesor Moczo predstavuje profesora Kukuru

Profesor Kukura pri prednáške

Časť publika

Časť publika