Predseda UčSS a štátny tajomník MŠVVaŠ v relácii Večera s Havranom

Štátny tajomník MŠVVaŠ MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. a predseda Učenej spoločnosti Slovenska Peter Moczo boli dňa 13.10.2020 hosťami relácie Večera s Havranom.

Linka na reláciu:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14084/245345

Poznámka: napriek upozorneniu pracovníci televízie uviedli na stránke RTVS neúplné a nepresné afiliácie obidvoch účastníkov diskusie