Predseda UčSS navštívil Pontifikálnu akadémiu vied

Predseda UčSS, prof. Jozef Noga, sa v dňoch 17.-18. 1. 2024 ako člen delegácie SAV zúčastnil návštevy Pontifikálnej akadémie vied vo Vatikáne, ako aj návštevy Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie pri Svätej stolici. Návšteva sa uskutočnila na pozvanie súčasného kancelára Pontifikálnej akadémie vied kardinála Petra Kodwo Appiah Turksona. Prvý deň prijal delegáciu SAV sekretár Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie Mons. Paul Desmond Tighe, ktorý sa živo zaujímal o stav vedy na Slovensku a tiež o fungovaní UčSS. Tiež ozrejmil ako vstupuje toto dikastérium svojimi dokumentami do odporúčaní vo vzdelávacích procesoch, pričom sa inšpiruje námetmi z celého sveta. Následne 18. 1. prijal delegáciu vicekancelár Pontifikálnej akadémie vied a v jednej osobe i vicekancelár Pontifikálnej akadémie sociálnych vied, Mons. Dario Edoardo Viganò, ktorý informoval delegáciu SAV o činnosti akadémie a spôsobe menovania nových členov. Okrem členov z titulu funkcie v exekutíve, má akadémia obmedzený počet členov na 80. Nových členov po zvolení plénom akadémie vymenúva pápež. Pontifikálna akadémia vied je najprestížnejšou inštitúciou svojho druhu na svete, jej členovia sú volení bez rozdielu etnickej alebo náboženskej príslušnosti spomedzi najvýznamnejších svetových vedcov v oblasti matematických, fyzikálnych a prírodných vied. Aj keď jej korene siahajú až do 17. storočia, jej súčasná podoba bola etablovaná pápežom Piom XI v r. 1936. Počas jej modernej histórie bolo do akadémie zvolených až 89 laureátov Nobelovej ceny. Akadémia pravidelne vypracúva pre Svätú stolicu správy týkajúce sa najnovších trendov základného výskumu, globálnych problémov, vedeckej politiky a bioetiky.