Predsedníctvo SAV a Rada Učenej spoločnosti SAV podporujú občianske iniciatívy za zlepšenie situácie na Slovensku

Bez mladých ľudí, ktorí by mohli dôverovať vlastnému štátu a jeho predstaviteľom, neexistuje rozumná budúcnosť na Slovensku. Pozitívny rozvoj Slovenska, kultúrny vývoj národa, rast kvality života občanov nie je možný bez vedy, výskumu a vzdelávania, ktoré dlhodobo nemajú na Slovensku adekvátnu podporu. Jedným z najvážnejších dôsledkov pretrvávajúcej situácie vo vzťahu k vede, výskumu a vzdelávaniu je trvalý odchod mnohých mladých talentovaných ľudí za štúdiom a tvorivou prácou do zahraničia. Ak k existujúcim dôvodom pribudne aj strata dôvery vo vlastný štát a vyženie ešte viac mladých ľudí zo Slovenska, kto bude tvoriť našu budúcnosť?

Strata dôvery vo vlastný štát je spôsobená aj pocitom bezmocnosti vo vzťahu k rozsiahlej korupcii. Podozrenia vo vzťahu k rozdeľovaniu eurofondov na vedu a výskum podčiarkujú potrebu urgentného a dôveryhodného riešenia zo strany štátu a jeho volených predstaviteľov.

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied a Rada Učenej spoločnosti SAV vyzývajú politikov k zodpovednému riešeniu súčasnej zásadnej krízy a k vytvoreniu podmienok pre obnovenie dôvery občanov v riadenie štátu v prospech demokracie, humanizmu a pozitívneho rozvoja Slovenska.

Bratislava 14.3.2018

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., predseda Učenej spoločnosti SAV