Prejav predsedu Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti akademika Petra Mocza

Na treťom spoločnom odovzdávaní diplomov doktorom vied v Aule UK dňa 26. februára 2019 vystúpil s prejavom k hodnosti DrSc a výzvam, ktoré nemožno riešiť bez excelentnej vedy, predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti akademik Peter Moczo.

Prejav v plnom znení:

Prejav_predsedu_SKVH_2019

Predseda SKVH Peter Moczo pri prejave