Prezidentka SR udelila štátne vyznamenania

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky udelila prezidentka SR vyznamenania 28 osobnostiam. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy získali aj akademičky Učenej spoločnosti Slovensko Daniela Ježová a Jana Madejová. Srdečne gratulujeme.