Príhovor predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka, akademika UčSS, na novoročnom koncerte SAV 10. januára 2019

Akadémia