Príhovor predsedu UčSS na XXVII Valnom zhromaždení Učenej spoločnosti Českej republiky, ktoré sa konalo dňa 11. mája 2021 v Prahe.

Vážený pán predseda, vážené členky a vážení členovia Učenej spoločnosti Českej republiky, vážení hostia,

pred dvoma rokmi som na vašom valnom zhromaždení v Karoline hovoril o tom, že najväčším problémom slovenskej vedy je to, že verejnosť v podstate nechápe, že bez kvalitného výskumu a kvalitného vzdelávania nie je možný rozumný rozvoj spoločnosti.

Pandémia nám presvedčivo ukázala, že toto je popri absencii politickej kultúry aj najväčší problém celej slovenskej spoločnosti.

Ukázalo sa, aké slabé je postavenie a autorita vedcov. Politici síce tvrdili, že ich potrebujú na riešenie pandémie, ale skutočnosť bola pre vedcov obrovským sklamaním v mnohých aspektoch.

Žiaľ, veľká časť verejnosti v podstate demonštrovala nekomplexnosť vzdelania a múdrosti.

Pandémia nám teda ukázala rozsah a naliehavosť problému skutočného vzťahu politikov a verejnosti k vede a výskumu a dominantnej absencie komplexnosti vzdelania.

Naviac sa ukázalo, že ani politici ani verejnosť nevedia rozoznať pseudovedcov od vedcov.

Naša chyba, t.j. chyba nás vedcov. Tento stav by sme mali zmeniť.

Aj preto sme na portáli Aktuality.sk, ktorého denná sledovanosť dosahuje 900 000 čitateľov, založili rubriku Veda, výskum – naša šanca.

Každú nedeľu je publikovaný jeden príspevok a stručne predstavený jeho autor – vedec.

Či je už témou príspevku nový objav, príbeh z histórie alebo vysvetlenie prírodného alebo spoločenského javu, z každého príspevku je zrejmé, že bez výskumu a vzdelávania to jednoducho nejde. Rubrika má zatiaľ dobrú sledovanosť a odozvu.

18. mája 2021 budeme mať valné zhromaždenie, na ktorom Rada Učenej spoločnosti predloží plénu na diskusiu návrh zákona na zriadenie Učenej spoločnosti nezávislej od akejkoľvek konkrétnej vedecko-výskumnej inštitúcie.

Naša súčasná Učená spoločnosť Slovenska je totiž len čestným orgánom Slovenskej akadémie vied a nemá rovnaký vzťah ku všetkým vedcom a inštitúciám na Slovensku.

Vážené dámy, vážení páni, ďakujem Vám za možnosť prihovoriť sa Vám a pozdraviť Vás. Veľmi si to vážim.

Verím, že českej vede a výskumu a rovnako celej českej spoločnosti bude veľmi prospešné, ak sa vám podarí realizovať ciele Učenej spoločnosti Českej republiky.

Prajem vám všetko dobré a najmä dobré zdravie.