Pripomienky pracovnej skupiny UčSS pre štátnu vednú politiku k návrhu Štátnych programov

Pracovná skupina UčSS pre štátnu vednú politiku (doc. F. Gömöry, prof. J. Masarik, prof. P. Moczo a prof. P. Samuely) zaslali Predsedníctvu SAV pripomienky k návrhu štátnych programov.

K návrhu Štátnych programov