English

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková

Priezvisko a meno: Henrieta Moravčíková
Tituly a hodnosti: Prof. Dr. Ing. arch.
Rok narodenia: 1963
Vedecký odbor, špecializácia: história a teória architektúry 20. storočia, ochrana architektonického dedičstva modernizmu
Člen/ka UčSS od roku: 2023