English

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková

Priezvisko a meno: Henrieta Moravčíková
Tituly a hodnosti: Prof. Dr. Ing. arch.
Rok narodenia: 1963
Vedecký odbor, špecializácia: architektúra a urbanizmus / dejiny architektúry a urbanizmu 20. storočia, pamiatková ochrana modernej architektúry
Člen/ka UčSS od roku: 2023
Pracovisko: Historický ústav SAV, Fakulta architektúry a dizajnu STU