English

prof. Dr. Štefan Matejčík DrSc.

Priezvisko a meno Štefan Matejčík
Tituly a hodnosti Prof. Dr., DrSc.
Rok narodenia
Vedecký odbor, špecializácia
Člen/ka UčSS od roku 2021