English

Prof. George Richard Pickett

Rok prijatia do UčSS: 2008
Oblasť výskumu: fyzika nízkych teplôt