Prof. George Richard Pickett

Rok prijatia do UčS: 2008
Oblasť výskumu: fyzika nízkych teplôt