prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.

Rok narodenia: 1952
Rok prijatia do UčS: 2003
Tel.: +421 (0)2 54788662
Oblasť výskumu: modelovanie mechaniky tuhých látok
Najvýznamnejšie výsledky: 

Modelovanie funkcionalne gradientnych prostredi a riesenie okrajovych uloh, vyvoj novych bezprvkovych (meshless) vypoctovych metod na riesenie okrajovych uloh matematickej fyziky.

1. J. Sladek, V. Sladek, J. Krivacek, Ch. Zhang: Meshless Local Petrov-Galerkin Method for stress and crack analysis in 3-D axisymmteric FGM bodies, Computer Modeling in Engineering & Sciences 8, 2005, 259-270.
2. J. Sladek, V. Sladek, Ch. Zhang: Stress analysis in anisotropic functionally graded materials by the MLPG method, Engineering Analysis by Boundary Elements 29, 2005, 597-609.
3. J. Sladek, V. Sladek, Ch. Zhang: An advanced numerical method for computing elastodynamic fracture parameters in functionally graded materials, Computational Materials Science 32, 2005, 532-543.
4. J. Sladek, V. Sladek, S.N. Atluri: Meshless local Petrov-Galerkin method in anisotropic elasticity, CMES – Computer Modeling in Engn. & Sciences 6, 2004, 477-489.
5. J. Sladek, V. Sladek, Ch. Zhang: A local BIEM for analysis of transient heat conduction with nonlinear source terms in FGMs, Engn. Analysis with Boundary Elements 28, 2004, 1-11.