English

prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.

Rok narodenia: 1944
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2008

Tel.: +421 (0)37 6415381
Email: Jozef.Bulla@uniag.sk

Oblasť výskumu: genetické, fyziologické a biotechnologické postupy zvyšovania úžitkovosti hospodárskych zvierat

Najvýznamnejšie výsledky:

  • vypracovanie a realizácia originálnej teórie regulácie fenogenézy pečene vtákov a uplatnenie fyziologickej genetiky pri ovplyvňovaní rastu a vývoja hospodárskych zvierat,
  • rozvoj a uplatnenie metód molekulárnej genetiky v šľachtení hospodárskych zvierat,
  • vypracovanie koncepcie a realizácia programu zachovania biodiverzity a využívania genetických zdrojov hospodárskych zvierat.

 

  1. Genetické a epigenetické faktory regulácie fenogenézy vtákov. Veda SAV, 1991, Bratislava Regulation and ovulation of ovarian function and embryogenesis in normal and transgenic animal in vitro and in vivo. J. Pivko et al., 2003, Nitra RIAP, 2003, s. 124, ISBN 80-88872-33-2
  2. Biologické aspekty zvyšovania kvality surovín a potravín živočíšneho pôvodu. J. Kováčik a kol., 2006, Nitra, SPU, 2006, s. 89, ISBN 80-8069-666-7
  3. Produkcia a analýza transgénnych králikov. P. Chrenek a kol, 2006, Nitra, SCPV, 2006 s. 237, ISBN 80-88872-54-5
  4. Biodiverzita v chove hospodárskych zvierat. SR, ŠVS, 1997, Bratislava
  5. Aktuálne otázky rozvoja chovu ošípaných. Príroda, 1982, Bratislava

 
Späť