English

Dr.h.c. prof. Ing. Michal Besterci, DrSc.

Rok narodenia: 1937
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2008

Tel.: +421 (0)55 7922431
Email: mbesterci@imr.saske.sk

Oblasť výskumu: materiálová veda

Najvýznamnejšie výsledky:

 • Rozpracovanie štatistických metód odhadu globálnych vlastností a priestorovej distribúcie fáz v heterogénnych štruktúrach.
 • Tvorba stochastických modelov disperznej štruktúry na základe hodnotenia častíc a zŕn matrice (w-s diagramy).
 •  Návrh modelov deformácie ´in situ´ v kompozitných sústavách.
 • Analýza priamych a nepriamych príspevkov spevnenia na medzu sklzu kompozitov.
 • Zákonitosti creepu v disperzne spevnených sústavách pri rôznych spôsoboch deformácie.
 • Analýza superplasticity kompozitov.
 • Podstata pevnostných a plastických vlastností nanomateriálov.
 1. Hermel V., Kieback B., Schatt W., Skorochod V.V., Paničkina V.B., Šlesár M., Dudrová E., Parilák Ľ., Besterci M.: Procesy masoperenosa pri spekanii, ZSSR, 1987
 2. Dudrová E., Parilák Ľ., Šlesár M., Pelikán K., Podrezov J.N., Firstov S.A., Besterci M., Ivanova I., Demedik A.N.: Struktura i pročnosť poroškovich materijalov, ZSSR, 1993
 3. Saxl I., Pelikán K., Rataj J., Besterci M.: Quantification and Modelling of Heterogeneous Systems, Anglicko, 1995
 4. Besterci M.: Dispersion Strengthened Aluminium Prepared by Mechanical Alloying, Anglicko 1999
 5. Synthetic Materials for Electronics. Ed. Jakovlev B., Šimanski. I.: Šlesár M., Besterci M., Dudrová E.: The Growth of Interparticle Necks in the Sintering of Cu Powder, USA, 1981

Späť