English

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Priezvisko a meno: Ján Svák
Tituly a hodnosti: prof. JUDr. DrSc.
Rok narodenia: 1960
Vedecký odbor, špecializácia: Ústavné a medzinárodné právo
Člen/ka UčSS od roku: 2023
Pracovisko: Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky