English

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Priezvisko a meno: Ján Svák
Tituly a hodnosti: prof. JUDr. DrSc.
Rok narodenia: 1960
Vedecký odbor, špecializácia: ústavné právo a problematika súdnictva
Člen/ka UčSS od roku: 2023