English

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.

Priezvisko a meno: Marek Števček
Tituly a hodnosti: Prof. JUDr. DrSc.
Rok narodenia: 1976
Vedecký odbor, špecializácia: právo, občianske právo
Člen/ka UčSS od roku: 2023
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta