English

prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

Rok narodenia: 1939
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2003

Tel.: +421 (0)2 52962325 kl. 109
Email: usapovec@klemens.savba.sk
 
 Späť