English

prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.

Rok prijatia do UčSS: 2005
Tel.: ostadal@biomed.cas.cz
Oblasť výskumu: kardiológia