English

prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.

Rok narodenia: 1942
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2004

Tel.: +421 (0)2 59302454
Email: virufcem@savba.sk