English

prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. FIACS

Priezvisko a meno                          SLEZÁK   Ján

Tituly a hodnosti                             prof. MUDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1940

Vedecký odbor, špecializácia     fyziológ, morfológ,

Člen/ka UčSS od roku                   2002