prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. FIACS

Rok narodenia: 1940
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2004

Tel.: +421 (0)2 57510147
Email: jan.slezak@savba.sk
 
 Späť