English

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.

Rok narodenia: 1943
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2004

Tel.: +421 (0)33 7723508
Email: rovensky@nurch.sk
 
 Späť