English

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Priezvisko a meno                           MEGO Michal

Tituly a hodnosti                             prof. MUDr., DrSc.

Rok narodenia                                  1977

Vedecký odbor, špecializácia       onkológia

Člen/ka UčSS od roku                     2019