English

prof. MUDr. Viktor Bauer, DrSc.

Rok narodenia: 1942
Rok prijatia do UčSS: 2003

Oblasť výskumu:
Action of adrenergic, nonadrenergic-noncholinergic, spasmolytic, local anesthetic and reactive oxygen scavenging drugs on smooth muscles and their autonomous innervation.

Životopis: bauer_cv.pdf

Najvýznamnejšie výsledky:
1 monografia, viac ako 350 vedeckých článkov, 11 Českých a Slovenských Patentov, 6 z nich v rôznych krajinách a 3 Euro-patenty. Viac ako 1500 citácií.

 

Späť