English

Dr.h.c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.

Priezvisko a meno                          Novák Michal

Tituly a hodnosti                             Dr. h. c. prof. MVDr. DrSc.

Rok narodenia                                 1947

Vedecký odbor, špecializácia     neuroimunológia

Člen/ka UčSS od roku                   2004