Dr.h.c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.

Rok narodenia: 1947
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2004

Tel.: 421 (0)2 54788101
Email: Michal.Novak@savba.sk

Späť