prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

Rok prijatia do UčS:  2012
Tel.:  +421 (0)37 6943118
Najvýznamnejšie výsledky: 

Eneolit a doba bronzová v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe vrátane Eurázijskej oblasti a Kaukazu. Otázky kultúrnych kontaktov s bližšími i vzdialenejšími oblasťami. Problematika sídliskovej štruktúry a sociálnej stratifikácie. Metalurgia farebných kovov, opevnené sídliská, pohrebiská a pohrebný rítus.