Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.

Rok narodenia: 1946
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2016

Email: pzaj46@gmail.com
 
 Späť