English

prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

Priezvisko a meno: Roman HOLEC
Tituly a hodnosti: Prof., PhDr., DrSc.
Rok narodenia: 1959
Vedecký odbor, špecializácia: história, slovenská historiografia
Člen/ka UčSS od roku: 2023