English

prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

Priezvisko a meno: Roman HOLEC
Tituly a hodnosti: Prof., PhDr., DrSc.
Rok narodenia: 1959
Vedecký odbor, špecializácia: história, stredoeurópske dejiny „dlhého“ 19. storočia
Člen/ka UčSS od roku: 2023
Pracovisko: Filozofická fakulta Univerzity Komenského / Historický ústav SAV