English

Dr.h.c. prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.

Rok narodenia: 1942
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2012

Oblasť výskumu: mladšia doba bronzová

Späť