prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.

Rok narodenia: 1938
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2004

Tel.: +421 (0)2 602-95-772
Email: pazman@fmph.uniba.sk
www: http://www.iam.fmph.uniba.sk/ospm/Pazman/

Oblasť výskumu: štatistika

Najvýznamnejšie výsledky:
Matematická štatistika zameraná hlavne na štatistickú optimalizáciu experimentov (optimum experimental design) a na analýzu vlastností nelineárnych štatistických modelov.

Pôvodná metóda určenia hustoty pravdepodobnosti odhadov maxima vierohodnosti, uplatnenie diferenciálne-geometrických metód v tomto výskume, objevenie dôležitosti Riemannovho tenzoru krivosti na štatistické vlastnosti odhadov parametrov modelu (súhrn v monografii [2] (Cena Slovenského literárneho fondu)a v [5]). Knižné spracovanie teórie a metód optimalizácie experimentu modelovaného lineárnou regresiou (monografia [1]). Pôvodná geometrická analýza štatistických vlastností odhadov v modeloch s podmienkami na parametre (článok [3]). Cena ´WU Best Paper Award der Stadt Wien´ za rok 2004 za spoločnú prácu s rakúskymi výskumníkmi publikovanú v r. 2003.

  1. Foundations of Optimum Experimental Design, Reidel (Kluwer group), Dordrecht/Boston1986
  2. Nonlinear Statistical Models, Kluwer, Dordrecht/Boston/London, 1993
  3. Results on nonlinear least squares estimators under nonlineat equality constraints. J. Statist. Planning & Inference 103 (2002), 401-420
  4. Nonlinear experimental design based on the density of estimators (spoluautor L.Pronzato). J.Statist.Planning & Inference 33 (1992), 385-402
  5. Small-sample distributional properties of nonlinear regression estimators (a geometric approach), with discussion. Statistics 21 (1990), 323-367

 
 Späť