English

Vizitka prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc.

Priezvisko a meno                          PÁZMAN Andrej

Tituly a hodnosti                             prof., RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1938

Vedecký odbor, špecializácia      matematika, matematická štatistika

Člen UčSS od roku                          2004