English

prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.

Rok narodenia: 1936
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2005

 
 Späť