English

prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.

Priezvisko a meno                          Podlubný Igor

Tituly a hodnosti                             prof. RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1961

Vedecký odbor, špecializácia     aplikovaná matematika