English

prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc.

Rok narodenia: 1923
Rok prijatia do UčSS: 2004

Oblasť výskumu: algebra

Najvýznamnejšie výsledky:
Hlavné výsledky patria do teórie usporiadaných algebraických štruktúr; ide predovšetkým o zväzy, zväzovo usporiadané grupy a MV-algebry (algebry, súvisiace s viachodnotovou logikou).

  1. J. Jakubík, M. Kolibiar: Uber euklidische Verbände. Mathematische Annalen 155 (1964), 334-342.
  2. J. Jakubík: On subgroups of a pseudo lattice ordered group. Pacific Journal of Mathematics 34 (1970), 109-115.
  3. J. Jakubík: Cardinal properties of lattice ordered groups. Fundamenta Mathematicae 74 (1972), 85-98.
  4. J. Jakubík: Direct product decompositions of MV-algebras. Czechoslovak Mathematical Journal 44 (1994), 725-739.
  5. J. Jakubík: Maximal completion of a pseudo MV-algebra. Archivum mathematicum 39 (2003), 141-161.

 

Späť