prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Rok narodenia: 1959
Rok prijatia do UčS: 2012
Oblasť výskumu:  jadrová a časticová fyzika a ich aplikácie v geofyzike a kozmickom výskume
Najvýznamnejšie výsledky: 

Vypracoval MC metódy pre aplikácie v kozmickom výskume. Zúčastnil sa projektu, ktorý viedol k objavu vody na Marse.