English

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.

Rok narodenia: 1955
Rok prijatia do UčSS: 2005
Tel.: +421 (0)2 5941 0417
Oblasť výskumu: quantum chemistry
Najvýznamnejšie výsledky: 

Vedecko výskumná práca je zameraná najmä na vývoj a počítačovú implementáciu presných neempirických kvantovochemických prístupov so zahrnutím elektrónovej korelácie. Aplikácie týchto metód sú zamerané na vysoko spoľahlivé výpočty potenciálových hyperplôch malých molekúl, termochémiu ako i výpočty elektrických vlastnosti molekúl, vrátane nelineárnych optických vlastností. V poslednej dobe sa tiež venuje vývoju metód pre výpočty energií a vlastností rozsiahlych systémov s periodickou štruktúrou so zameraním na materiálovú chémiu.

Nový algoritmus pre výpočet príspevku triexcitácii do korelačnej energie v rámci mnohočasticovej poruchovej teórie, pričom sa nepriamo využila symetria molekúl (Comput. Phys. Commun. 29, 117, 1983).

1. M. Urban, J. Noga, S. J. Cole, R. J. Bartlett: Towards a full CCSDT model for electron correlation. J. Chem. Phys. 83, 4041, 1985
2. J. Noga, R.J. Bartlett: The full CCSDT model for molecular electronic structure. J. Chem. Phys. 86, 7041, 1987
3. J. Noga, W. Kutzelnigg: Coupled Cluster theory that takes care of the correlation cusp. J. Chem. Phys. 101, 7738, 1994
4. T. Helgaker, W. Klopper, H. Koch, and J. Noga: Basis-set convergence of correlated calculations on water. J. Chem. Phys., 106, 9639, 1997
5. J. Noga and P. Valiron: Explicitly correlated coupled cluster R12 calculations. Computational Chemistry: Reviews of Current Trends, Vol. 7, ed. J. Leszcynski, 2002 World Scientific, London, pp. 131-185