English

prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.

Rok narodenia: 1931
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2005

Tel.: +421 (0)2 44884098
Email: krempask@elf.stuba.sk
 
 Späť