English

prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.

Priezvisko a meno Ľubomír Tomáška
Tituly a hodnosti Prof. RNDr., DrSc.
Rok narodenia 1966
Vedecký odbor, špecializácia Genetika a molekulárna biológia
Člen/ka UčSS od roku 2021