English

prof. RNDr. Luděk Beneš, DrSc.

Rok narodenia: 1937
Rok prijatia do UčSS: 2005

Oblasť výskumu: 
farmaceutická chémia – Projekcia, príprava a izolácia nových chemických látok ako potenciálnych farmák. Štúdium závislosti ich účinku od štruktúry s dôrazom na ich fyzikálnochemické vlastnosti a chiralitu. Výskum látok s lokálnoanestetickým, spazmolytickým, gastrickým cytoprotektívnym, beta-adrenolytickým, antihypertenzívnym, antidysrytmickým, antihypoxickým, antibakteriálnym a protivírusovým účinkom, ďalej látok pôsobiacich na reaktívne formy kyslíka a dusíka interferujúce s oxidatívnym stresom, posilňovače kognitívnych funkcií, látky inhibujúce kaspázy a enhance,ry transdermálneho prieniku farmák.

Životopis: benes_cv_sk

Najvýznamnejšie výsledky: 

  1. Objav nových potenciálnych liečiv s lokálnoanestickým, antidysrytmickým, antiulceróznym, protivírusovým a protiradikálovým účinkom.
  2. Tri z nových látok sa dostali do úrovne klinických testov: a) protipopáleninový preparát s obsahom pôvodnej látky karbizokaín , b) pentakaín (trapencain I.N.N.) ako liečivo s antiulceróznym účinkom , c) stobadín, liečivo s antidysrytmickým a protihypoxickým účinkom interferujúcim s reaktívnymi formami kyslíka a dusíka.
  3. Získané poznatky sú obsahom 67 patentov, z toho 14 zahraničných, >340 publikácií, ktoré boli citované >590 krát (2007).

 

  1. Beneš L., Borovanský A., Kopáčová L.: Alcoxycarbanilic acid esters with high local anaesthetic activity. Arzneimnitt-Forsch 19, 1902, 1969.
  2. Beneš L., Borovanský A., Kopáčová L.: Studien über Lokalanäesthetika XLI. Basische trans- und cis-Cyklohexylester substituirter Alcoxycarbamilsäuren. Arch Pharm 305, 648-654 (1972).
  3. Štolc S., Bauer V., Beneš L., Tichý M.: Léčebný prostředek zejména s antiarytmickým a podpůrným účinkem a způsob jeho přípravy. CS Pat 229067 (1983), Swiss Pat. 651754 (1985) a ďalšie pat. a pat. prihl. (Jap., Belg., Dutch, Deutch., Swed., Spain.)
  4. Beneš L., Štolc S.: Stobadine. Drug Fut 14, 135-137 (1989)
  5. Beneš L.: Trapencaine. Drug Fut 16, 627-630 (1991)

 

Späť