English

prof. RNDr. Mária Hrmová, DrSc.

Rok narodenia: 1952
Rok prijatia do UčSS:  2012
Tel.:  +61 8 8313 7160
Oblasť výskumu:  biochémia, štrukturálna biológia
Najvýznamnejšie výsledky: 

Významne prispela k rozvoju biochémie a štrukturálnej biológie. Charakterizovala primárnu štruktúru, aktivitu a funkciu viacerých enzýmov podieľajúcich sa na výstavbe bunkových stien rastlín.