English

prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.

Priezvisko a meno                          FEČKAN Michal

Tituly a hodnosti                             prof. RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1960

Vedecký odbor, špecializácia     matematika, matematická analýza

Člen UčSS od roku                          2017