English

prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.

Priezvisko a meno                          URBAN Miroslav

Tituly a hodnosti                             prof. RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1942

Vedecký odbor, špecializácia     chémia, teoretická a počítačová chémia

Člen/ka UčSS od roku                   2008