English

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Priezvisko a meno                          ŠAJGALÍK Pavol

Tituly a hodnosti                             prof. RNDr., DrSc.

Rok narodenia                                 1955

Vedecký odbor, špecializácia     materiálový výskum

Člen/ka UčSS od roku                   2005