English

Dr.h.c. prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc.

Rok narodenia: 1947
emeritný člen
Rok prijatia do UčSS: 2003

Tel.: +421 (0)55 79 22 603
Email: balaz@saske.sk
www: http://www.saske.sk/UGT

Oblasť výskumu: 
technológia mechanochemického spracovania tetraedritov

Najvýznamnejšie výsledky: 
Základný a aplikovaný výskum v oblasti chémie tuhej fázy, extrakčnej metalurgie a úpravy nerastných surovín s využitím princípov mechanochémie. Výskum je v súčasnosti zameraný na netradičné metódy spracovania minerálov a na štúdium vlastností pokročilých materiálov najmä s ohľadom na ich potenciálne aplikácie v nanotechnológiách.

  1. Balaz,P.:Extractive Metallurgy of Activated Minerals,Elsevier,Amsterdam 2000
  2. Balaz,P.,Ebert,I.;Oxidative leaching of mechanically activated sphalerite,Hydrometallurgy 27(1991)141-150
  3. Balaz,P.,Sekula,F.,Jakabsky,S.,Kammel,R.:Application of attrition grinding in alkaline leaching of tetrahedrite,Minerals Engineering 8(1995)1299-1308
  4. Balaz,P.,Balintova,M.,Bastl,Z.,Briancin,J.,Sepelak,V.:Characterization and reactivity of zinc sulphide prepapred my mechanochemical synthesis,Solid State Ionics 101(1997)45-51
  5. Balaz,P.,Boldizarova,E.,Godocikova,E.,Briancin,J.:Mechanochemical route for sulphide nanoparticles preparation,Materials Letters 57(2003)1585-1589

Späť